Aktualności Rekrutacji

Aktualności Rekrutacji

W dniu 15 września 2017 r zostały podjęte następujące decyzje:

  1. O uruchomieniu w roku akademickim 2017/2018 studiów podyplomowych Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  2. O uruchomieniu w roku akademickim 2017/2018 studiów podyplomowych Pedagogika specjalna
  3. O przedłużeniu rekrutacji na powyższe oraz inne kierunki studiów do dnia 30 września 2017 r.

Ponadto zostaną uruchomione:

  1. Studia licencjackie niestacjonarne kierunek Pedagogika
  2. Studia podyplomowe Historia
  3. Studia podyplomowe Wiedza o Społeczeństwie
  4. Studia podyplomowe Historia + Wiedza o Społeczeństwie
  5. Studia podyplomowe Pedagogika Montessori Edukacja Elementarna (dwu i trzysemestralne)
  6. Studia podyplomowe Specjalista Terapii Uzależnień