DUH – Kierunki

DUH – Kierunki

Kierunki studiów Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego
Kierunek -Doświadczam świata

Zajęcia dla dzieci w wieku 6 i 7 lat z zakresu :

 •  Przyrody
  • geografia
  • fizyka
  • chemia
  • biologia
Kierunek -Rozumiem świat

Zajęcia  dla dzieci w wieku 8 i 9 lat z zakresu :

 • Matematyki
 • Genetyki
 • Historii
 • Socjologii
Kierunek – Jestem Twórcą

Zajęcia  dla dzieci w wieku 10 i 11 lat z zakresu :

 • Historii Sztuki
 • Muzyki
 • Malarstwa i Rzeźby
 • Fotografii
 • Architektury
 • Literatury
 • Filmu
 • Teatru
Kierunek – Staję się Mistrzem

Zajęcia  dla dzieci w wieku 12-13 lat z zakresu:

 • Logiki i filozofii
 • Prawa
 • Dyplomacji
 • Przedsiębiorczości
 • Polityki