Filologia Polska – Warsztat Polonisty

Filologia Polska – Warsztat Polonisty

FILOLOGIA POLSKA „WARSZTAT POLONISTY”

 

Studia podyplomowe/kurs Filologia Polska „Warsztat Polonisty”, to kierunek nastawiony na podwyższenie humanistycznych kwalifikacji oraz zdobycie wiedzy i umiejętności, które znajdą praktyczne zastosowanie dla kadry nauczycielskiej, osób wiążących swoją przyszłą karierę zawodową ze sferą kultury lub zamierzających podjąć studia doktoranckie, a także seniorów oraz tych wszystkich, którzy interesują się z kulturą, nauką i sztuką.

Studia trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów dwa razy w miesiącu i obejmują 360 godzin spotkań. Składają się na nie wykłady, ćwiczenia oraz konwersatoria z następujących dziedzin:

 

– warsztat filologa z elementami poetyki;

– warsztat kulturoznawczy;

– synteza sztuk;

– analiza działa literackiego w kontekstach kulturowych;

– wprowadzenie do historii dramatu i analiza dzieła dramatycznego;

– poezja kobieca;

– znaki kultury;

– etymologia konfrontatywna;

– etyka wielkich cywilizacji;

– antropologia władzy;

– ekologiczny aspekt literatury;

– animal studies w literaturze;

– twórcze pisanie (artykuł, bibliografia, recenzja, scenariusz lekcji, scenariusz akademii szkolnych i inne).

 

Celem tak skomponowanych studiów jest poszerzenie umiejętności komunikacyjnych słuchaczy, rozbudzenie ich wyobraźni i twórczego potencjału, a także rozwinięcie aparatu krytycznego myślenia oraz narzędzi współczesnej humanistyki niezbędnych do samodzielnej interpretacji tekstów.

 

Warunki zaliczenia studiów: obecność na zajęciach, aktywne w nich uczestnictwo oraz praca pisemna z wybranego przez studenta kierunku.

Każdy ze studentów otrzyma dyplom ukończenia kursu lub świadectwo studiów podyplomowych.

Koszt studiów to: 1500 zł za semestr

Informacje: 504-608-722 lub warsztatpolonisty@gmail.com

Zapisy: 22 644 07 97

Kierownik studiów: dr hab. Iwona E. Rusek