GOTOWOŚĆ szkolna

GOTOWOŚĆ szkolna

Drodzy Rodzice!
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna proponuje Wam profesjonalną diagnozę gotowości szkolnej dziecka ze wskazaniem obszarów do rozwoju i cyklem oddziaływań stymulujących.
Upewnij się, że Twoje Dziecko jest gotowe do nauki w szkole.
Wesprzyj Twoje Dziecko w procesie nabywania umiejętności szkolnych.
Oto nasza oferta
Diagnoza gotowości szlolnej
Omówienie wyników z rodzicami
Propozycja oddziaływań
Proponujemy profesjonalną diagnozę gotowości szkolnej, na podstawie której zaplanujemy indywidualny program oddziaływań.

W zależności od wyników diagnozy nasza oferta może przybrać trzy opcje:

 1. Pakiet Rozwoju Potencjału
 2. Pakiet Stymulacja Obszarów Do Rozwoju
 3. Pakiet Terapia Pedagogiczna
PAKIET ROZWOJU POTENCJAŁU

Zajęcia w tym pakiecie mają charakter grupowy z pełną indywidualizacją dla każdego Uczestnika. Podczas zaproponowanych ćwiczeń Dziecko:

 • doświadczy wielozmysłowej stymulacji
 • odkryje swoje mocne strony i dowie się jak je rozwijać
 • nabierze odwagi i pewności siebie
 • zostanie wdrożone do nauki czytania i pisania
 • wzbogaci umiejętności matematyczne
 • pozna najlepsze dla siebie sposoby uczenia się i zapamiętywania

Liczba godzin w pakiecie zostanie zaplanowana zgodnie z potrzebami dziecka. Rodzic ma możliwość zmniejszenia lub zwiększenia czasu trwania oddziaływań.

Minimalna liczba osób w grupie 3 – maksymalna 6.

PAKIET STYMULACJA OBSZARÓW DO ROZWOJU
 • doświadczy wielozmysłowej stymulacji
 • będzie pracowało nad obszarami do rozwoju
 • dowie się jak kompensować ewentualne słabsze strony
 • odkryje swoje mocne strony i dowie się jak je rozwijać
 • nabierze odwagi i pewności siebie
 • zostanie wdrożone do nauki czytania i pisania
 • wzbogaci umiejętności matematyczne
 • rozwinie gotowość szkolną

Liczba godzin w pakiecie zostanie zaplanowana zgodnie z potrzebami dziecka. Rodzic ma możliwość zmniejszenia lub zwiększenia czasu trwania oddziaływań.

Przewidujemy w tym pakiecie zajęcia indywidualne i grupowe w stosunku 60%-40%.

PAKIET TERAPIA PEDAGOGICZNA

Indywidulanie zaplanowane działania z zakresu terapii pedagogicznej wspomagane w miarę potrzeb terapią psychologiczną lub/i logopedyczną.

 

ZACHĘCAMY DO KONTAKU

tel: 22 6440797; 22 6440455 lub mail: poradnia@swpr.edu.pl