Konwersatoria roku akademickiego 2005/06

Konwersatoria Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata - Tom 1

Konwersatoria roku akademickiego 2005/06

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2005/06 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. I. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2006. Czytaj: Konwersatorium2005/06Tom1

Tom pierwszy, 2005/2006 r. Czytaj: Konwersatorium2005/06Tom1

  1. „Czy angażować się w politykę?” – ks. Adam Zelga, Jacek Cichocki
  2. „Jak pogodzić rolę ojca, matki z karierą zawodową?” – ks. Adam Zelga, Anna i Łucjan Sokołowsc
  3. „Czym dla współczesnego człowieka jest modlitwa?” – ks. Adam Zelga, Magda i Wojtek Wicher, Jacek Grabowski, Maks Pudłowski, Ania Pogłód
  4. „Wolontariat – służba potrzebującemu” – ks. Adam Zelga, Janina Fabisiak, Iwona Iwińska, Małgorzata Wielopolska
  5. „Czym we współczesnym świecie jest jałmużna?” – Adam Zelga, s. Małgorzata Chmielewska, Janina Ochojska, ks. Mieczysław Jaworski
  6. „Czym jest dla mnie post i wyrzeczenie?” – ks. Adam Zelga, ks. Krzysztof Sielski
  7. „Sport w przesłaniu Ojca świętego” – Adam Zelga, Robert Korzeniowski
  8. „Odpowiedzialność – jak ją rozumiem? – ks. Adam Zelga, Sławomir Ratajski, Ryszard Szaniawski, Jacek Waksmundzki