Konwersatoria roku akademickiego 2006/07

Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. II.

Konwersatoria roku akademickiego 2006/07

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. II.

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2006/07 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. II. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2007. Czytaj Konwersatorium2006/07Tom2

Tom drugi, 2006/2007 r. Czytaj: Konwersatorium2006/07Tom2

  1. „Prosta droga w chaosie dzisiejszego świata” – Adam Pietrzak, ks. Józef Maj, Robert Tekieli, Marcin Jędrzejczak
  2. „Czy małżeństwo katolickie jest przeżytkiem?” – ks. Adam Zelga, Anna i Krzysztof Łoskotowie, Agnieszka i Sławomir Jaworscy
  3. „Czy rodzina może obronić ład społeczny?” – ks. Adam Zelga, Jolanta i Tadeusz Epszteinowie, Maria i Jerzy Berlińscy, Krystyna i Grzegorz Styczkowie
  4. „Jakie wartości wynieśliśmy z domu rodzinnego?” – ks. Adam Zelga, Paweł P. Piotrowicz, Aleksander Ciepiela, Jerzy Górski, Zofia Epsztein, Filip Osmański, Łukasz Pilch
  5. „Prawda i kłamstwo w naszym życiu” – ks. Adam Zelga, Ewa i Maciej Bednarkiewiczowie, Tomasz Terlikowski, Marian Wiśniewski
  6. „Co dziś dla nas znaczy „dzień święty święcić?” – ks. Adam Zelga, Irena i Maxymilian Byliccy, Agnieszka i Jan, Maria Jackowscy, Andrzej Ciepiela
  7. „W czym wyraża się współczesny patriotyzm?” – ks. Adam Zelga, Anna Radziwiłł, Izabela Dzieduszycka, Tomasz Borecki, Maciej Dąbski
  8. „Nasz stosunek do innych ludzi: życzliwy, obojętny, czy wrogi?” – ks. Adam Zelga, Krzysztof Dowgiałło, Grzegorz Nurkiewicz, Jacek Waksmundzki