Konwersatoria roku akademickiego 2008/09

Konwersatoria roku akademickiego 2008/09

Konwersatoria roku akademickiego 2008/09

ROK AKADEMICKI 2008/09

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Konwersatoria roku akademickiego 2008/09

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2008/09 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. IV. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2009. Czytaj: Konwersatoria2008/09Tom4

Tom czwarty, 2008/2009 r. Czytaj: Konwersatoria2008/09Tom4

  1. „Czy jestem świadomym członkiem społeczeństwa obywatelskiego?” – Adam Zelga, Dorota i Jacek Cichoccy, Rafał Miastowski, Krzysztof Zanussi
  2. „Czy starość Panu Bogu się udała?” – ks. Adam Zelga, Wiesław Chrzanowski, Krystyna Długosz-Kuczabowa, Izabela Dzieduszycka
  3. „Czy oferta handlowa zabija w nas ducha świętowania (mieć czy być)? – ks. Adam Zelga, Aleksandra Siewko, Krzysztof Tyszowiecki, Mikołaj Wróblewski, Marek Łuszczyna
  4. „Czy potrafię w pełni zaufać Bogu i ludziom?” Adam Zelga, ks. Tomasz Bieliński, Maria Berlińska
  5. „Czy to co robię uważam za swoją misję?” – Adam Zelga, Robert Kościuszko, Grzegorz Polak, ks. Tomasz Szyszka
  6. „Jak wpływa na mnie posiadanie władzy i/lub sławy?” – Adam Zelga, Marek Kamiński, Rafał Muchacki, Przemysław Babiarz, Dariusz Kowalski
  7. „Czym mnie wzbogaca sport i turystyka?” – ks. Adam Zelga, Jerzy Engel, Ewa Twarowska, Jarosław Prugar, Tomasz Leżajski, Krzysztof Wojtkowski
  8. „Moja droga do Pana Boga”- Adam Zelga, Monika i Krzysztof Oczkowscy, Zenon Kosicki, Małgorzata Balicka, Jarosław Babiński