Konwersatoria roku akademickiego 2012/13

Konwersatoria roku akademickiego 2012/13

Konwersatoria roku akademickiego 2012/13

ROK AKADEMICKI 2012/13

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Konwersatoria roku akademickiego 2012/13

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2012/13 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. VIII. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2013. Czytaj: Konwersatoria2012/13Tom8

Tom ósmy, 2012/2013 r. Czytaj: Konwersatoria2012/13Tom8

  1. „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” – Adam Zelga, Maria Płotczyk, Wojciech Puzyna, Andrzej Skoczek
  2. „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” – ks. dr Henryk Małecki, Adam Pietrzak, Joanna Krupska, Kazimierz Szałata,
  3. „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” – Adam Zelga, Karolina Pietruk, brat Kazimierz Dmitrzak, Alojzy Witeska, Małgorzata Jabłońska, ojciec diakon Wojciech Mojecki
  4. „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” – ks. Adam Zelga, Izabela Szwarocka, Jerzy Wratny, Zdzisław Bielecki
  5. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” – Adam Zelga, brat Mirosław Kruk, Joanna Trzcionka, siostra Małgorzata Ochęduszko, Anna Niepiekło
  6. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” – Adam Zelga, Jadwiga Puzynina, s. Kazimiera Fleran, Paweł Zuchniewicz
  7. „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazywani synami Bożymi” – Adam Zelga, Andrzej Szpor, Ks. dr Paweł Wojtas, Maja Komorowska, Anna Słomka
  8. „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” – ks. Adam Zelga, Emmanuel Hakizimana, Halina Bortnowska, Krzysztof Dowgiałło, siostra Rafaela (Urszula Nałęcz)