Konwersatoria roku akademickiego 2018/19

Konwersatoria roku akademickiego 2018/19

Konwersatoria roku akademickiego 2018/19

ROK AKADEMICKI 2018/19

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

ZNACZENIA WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH W PROCESIE WYCHOWANIA

Konwersatoria roku akademickiego 2018/19

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2018/19 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. XIV: W kręgu wartości moralnych. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Warszawa: Wydawnictwo SWPR 2019

Październik 2018 r. Konwersatorium 104: W kręgu wartości moralnych – znaczenie wartości chrześcijańskich w wychowaniu. Uczestnicy: Teresa STANKIEWICZ, nauczyciel akademicki, filozof, etyk, prorektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, Maria WILCZEK, autorka książek o wychowaniu, red. nacz. „Listów do pani”, honorowy prezes Związku Kobiet Katolickich, Włodzimierz WIECZOREK, nauczyciel akademicki, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie. Konwersatorium10.2018

Konwersatoria roku akademickiego 2019/20

Listopad 2018 r. Konwersatorium 105: W kręgu wartości moralnych – znaczenie prawdy, jako wartości chrześcijańskiej, w wychowaniu. Uczestnicy: Ks. Adam BONIECKI MIC generał zakonu Marianów w latach 1993-1999, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego w latach 1999-2011; Maria PIEŃKOWSKA, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, katechetka, założycielka wspólnoty Emmanuel w Polsce; Dr Włodzimierz WIECZOREK, teolog, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR. Konwersatorium11.2018

Grudzień 2018 r. Konwersatorium 106: W kręgu wartości moralnych – znaczenie dobra, jako wartości chrześcijańskiej, w wychowaniu. Uczestnicy: O. Marek PIEŃKOWSKI, OP, doktor nauk matematycznych, wykładowca logiki i filozofii przyrody, duszpasterz; Maria PIEŃKOWSKA, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, katechetka, założycielka wspólnoty Emmanuel w Polsce; Dr Włodzimierz WIECZOREK, teolog, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR. Konwersatorium12.2018

Styczeń 2019 r. Konwersatorium 107: W kręgu wartości moralnych – Znaczenie miłości jako wartości chrześcijańskiej w wychowaniu. Uczestnicy: Dr hab. Mikołaj KRASNODĘBSKI, filozof, pedagog, autor książek; Maria ŁUBOWICZ, katechetka, dyrektor Szkoły Specjalnej Krok po Kroku; Katarzyna ŁUKOMSKA, biofizyk, nauczyciel, profilaktyk integracyjny młodzieży, Ruch Światło-Życie; Dr Włodzimierz WIECZOREK, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR.Konwersatorium01.2019 (1)

Luty 2019 r. Konwersatorium 108: W kręgu wartości moralnych – Znaczenie piękna jako wartości chrześcijańskiej w wychowaniu. Uczestnicy: Ks. Grzegorz MICHALCZYK, krajowy duszpasterz środowisk twórczych, rektor kościoła Środowisk Twórczych w Warszawie; Anna SŁOMKA, plastyk, historyk sztuki, nauczyciel; Elżbieta TARCZAŁOWSKA, emerytowany nauczyciel OSW dla niewidomych w Laskach, tyflopedagog; Dr Włodzimierz WIECZOREK, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR. Konwersatorium02.2019

Marzec 2019 r. Konwersatorium 110: W kręgu wartości moralnych – Znaczenie pokoju jako wartości chrześcijańskiej w wychowaniu. Uczestnicy: Sławomir RATAJSKI, artysta, dyplomata, polityk, profesor, wykładowca ASP, sekretarz Polskiego Komitetu ds. UNESCO; Krzysztof HAMAN, geofizyk, profesor, wykładowca UW, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk; Zbigniew NOSOWSKI, socjolog, teolog, autor książek, redaktor miesięcznika WIĘŹ; Joanna ŚWIĘCICKA, dr hab. nauk ścisłych UW, prezes KIK 2010-2018; Dr Włodzimierz WIECZOREK, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR. Konwersatorium03.2019

Kwiecień 2019 r. Konwersatorium 110: W kręgu wartości moralnych – Znaczenie życia jako wartości chrześcijańskiej w wychowaniu. Uczestnicy: Maria RYŚ, prof. dr hab., psycholog, kierownik w katedrze Psychologii Małżeństwa i Rodziny UKSW, autorka licznych publikacji poświęconych zagadnieniu miłości; Beata MARIAŃCZYK, położna, certyfikowany Doradca Laktacyjny, instruktor Creighton Model Fertility Care System FCP, prowadząca spotkania dla narzeczonych w poradni rodzinnej; Lidia SANKOWSKA-GRABCZUK, współorganizatorka Marszu dla Życia, zaangażowana w działalność związaną z ochroną życia i polityką prorodzinną, fundacja Ster na miłość; Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA, specjalista położnik-ginekolog, wykładowca WUM, SWPR, Prezes Polskiego Stowarzyszenia NPR; Dr Włodzimierz WIECZOREK, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR.Konwersatorium04.2019

Maj 2019 r. Konwersatorium 111: W kręgu wartości moralnych – Znaczenie wolności jako wartości chrześcijańskiej w wychowaniu. Uczestnicy: S. Rozalia Natalia HAGIEL, dr teologii, zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Wydział Teologii UAM, autorka publikacji nt. myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego; Marcin A. STRADOWSKI, dr politologii, Prorektor ds. Studenckich w Warszawskiej Szkole Filmowej, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; Agata JARDZIOCH, pedagog, terapeutka, kierownik studiów podyplomowych, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin; Dr Włodzimierz WIECZOREK, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR. Konwersatorium05.2019