Konwersatoria roku akademickiego 2009/10

Konwersatoria roku akademickiego 2019/20

Konwersatoria roku akademickiego 2009/10

ROK AKADEMICKI 2009/10

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

Konwersatoria roku akademickiego 2019/20

Treści Konwersatoriów z roku akademickiego 2009/10 do przeczytania w publikacji: Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata. T. V. Red. prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Wydawnictwo SWPR 2010. Czytaj: Konwersatoria2009/10Tom5

Tom piąty, 2009/2010 r. Czytaj: Konwersatoria2009/10Tom5

  1. Czy potrafię dostrzec ludzi słabszych od siebie (starych, chorych, dzieci…)?” – ks. Adam Zelga, Paweł Wdówik, Krystyna Mrugalska, Rafał Strent, Jarosław Kalinowski.
  2. „Co dla mnie znaczy Boży nakaz: Czyńcie sobie Ziemię poddaną?” – ks.Adam Zelga, Andrzej Zalewski, Tomasz Borecki, Joanna Angiel, Iwona Waksmundzka.
  3. „Kto jest dla mnie autorytetem i dlaczego?” – ks. Zdzisław Wojciechowski, Franciszek Kampka, Małgorzata i Jacek Grabowscy, Maciej Dąbski, Anna Ciepiela.
  4. „Co dla nas znaczy fragment Modlitwy Pańskiej: Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom?” – Adam Zelga, Rafał Wieczyński, Sebastian Domagała, ks. Włodzimierz Kwieciński, Tadeusz Pieńkowski
  5. „Czy wiara w Boga ma wpływ na moje codzienne życie?– ks. Adam Zelga, Jakub Papierski, Monika Nagórko, Leszek Marks.
  6. „Czym jest dla mnie i jaka powinna być praca zawodowa, społeczna, domowa itp.?” Adam Zelga, Maria i Witold Płotczykowie, Tomasz Berent, Andrzej Ciepiela.
  7. „Czy jestem szczęśliwa/y i czy potrafię dzielić się moim szczęściem z innymi?” – ks. Adam Zelga, Zofia Zielińska, Ewa Błaszczak, Paweł Szczęsny.
  8. „Czy liczę się z drugim człowiekiem, czyli miłość bliźniego w praktyce?” – ks. Adam Zelga, Zdzisław Bielecki, Alojzy Witeska, o. Benedykt Malewski, s. Kazimiera Fleran.