Konwersatoria roku akademickiego 2019/20

Konwersatoria roku akademickiego 2019/20

ROK AKADEMICKI 2019/20

SERIA KONWERSATORIÓW NA TEMAT

ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Wydawnictwo - Odpowiedzi Na Trudne Pytania Dzisiejszego Świata - TomXV

Październik 2019 r. Konwersatorium 113: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży szkolnej – wprowadzenie do problematyki konwersatoriów. Uczestnicy: Dr Adam RYCHLIK, Specjalista w dziedzinie neurodydaktyki, neurolingwistyki, nauczania zintegrowanego, nauczyciel akademicki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, SWPR; Mgr Jolanta WOŹNIAK, pedagog w szkole z oddziałami integracyjnymi, terapeuta; Anna GRZELEWSKA, stowarzyszenie rodziców dzieci o szczególnych potrzebach, youtuberka, autorka filmu o dziecku z Zespołem Aspergera; Elżbieta PACZESNA, stowarzyszenie rodziców dzieci o szczególnych potrzebach,; Dr Włodzimierz WIECZOREK, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR. Czytaj: Konwersatorium10.2019

Listopad 2019 r. Konwersatorium 114: Zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestnicy: Lidia POPEK, doktor nauk medycznych, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, konsultant wojewódzki psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik Oddziału Psychiatrycznego MCN w Józefowie, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor; Ks. Stanisław TOKARSKI, doktor nauk humanistycznych, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, współzałożyciel i prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich; Mariola TOMCZAK, pedagog resocjalizacyjny, wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i LXI Liceum Ogólnokształcącego im. Janiny Zawadowskiej w Warszawie; Anna GRZELEWSKA, youtuberka, autorka filmów, promotorka wiedzy na temat Zespołu Aspergera; Ks. kan. Adam ZELGA, duszpasterz, proboszcz parafii bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie; Dr Włodzimierz WIECZOREK, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR. Czytaj: Konwersatorium11.2019

Grudzień 2019 r. Konwersatorium 115: Zaburzenia lękowe i zaburzenia nastoju u dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestnicy: Beata KOJŁO-BORATYŃSKA, pedagog, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i LXI Liceum Ogólnokształcącego im. Janiny Zawadowskiej w Warszawie; Małgorzata RYMASZEWSKA, psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin, dyrektor poradni Rodzice Dzieci; Agata BALCERSKA, psycholog, socjoterapeutka, pedagog; Ks. kan. Adam ZELGA, duszpasterz, proboszcz parafii bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie; Dr Włodzimierz WIECZOREK, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, Centrum Naukowo-Badawcze SWPR. Konwersatorium12.2019

Styczeń 2020 r. Konwersatorium 116: Całościowe zaburzenia rozwoju dzieci – spektrum autyzmu. Uczestnicy: Agata JARDZIOCH, pedagog, terapeutka, kierownik studiów podyplomowych, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin; Magda KLIMKIEWICZ, psycholog; Anastazja BOROWSKA, psycholog, terapeutka dzieci z Zespołem Aspergera i z autyzmem, Mama Dziewczynki z Zespołem Aspergera. Konwersatorium 01.2020

Luty 2020 r. Konwersatorium 117: Myśli i zachowania samobójcze u młodzieży. Gość spotkania: Brunon HOŁYST, profesor dr hab. nauk prawnych, suicydolog, wiktymolog, specjalizujący się w zagadnieniach kryminalistyki i kryminologii, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Czytaj: Konwersatorium 02.2020.

Konwersatorium 117: Myśli i zachowania samobójcze u młodzieży.

Lipiec 2020 r. Konwersatorium 118: Niebezpieczeństwa zniewoleń duchowych dzieci i młodzieży. Uczestnicy: ks. Andrzej DREWKOWICZ, kierownik duchowy, egzorcysta; ks. Tomasz WILGA, Dziecezjalny Duszpasterz Trzeźwości, egzorcysta; Joanna PIOTROWSKA, rodzic. Czytaj: Konwersatorium 07.2020

Konwersatorium Niebezpieczeństwa zniewoleń duchowych dzieci i młodzieży