KURS – Metodyka nauczania języka angielskiego dzieci i młodzieży

pozostale kursy i studia podyplomowe

KURS – Metodyka nauczania języka angielskiego dzieci i młodzieży

CEL KURSU

 

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do twórczego prowadzenia zajęć języka angielskiego (również dla obcokrajowców) na każdym poziomie, ze szczególnym naciskiem na wczesną edukację: przedszkolną i wczesnoszkolną.  Kurs prowadzony jest metodą warsztatową z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych,  i nastawiony jest na rozbudzenie wyobraźni i wykorzystanie twórczego potencjału do tworzenia własnych scenariuszy zajęć, gier i zabaw, dialogów, przedstawień i innych form aktywności tak, aby kontakt uczeń- nauczyciel był wykorzystany jak najowocniej a efekty prowadzonych zajęć satysfakcjonujące.

ADRESACI  KURSU

Kurs jest adresowany do osób pragnących rozpocząć nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem licznych metod i pomysłów lub pogłębić i rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie uzyskując szeroki dostęp do licznych materiałów metodyczno dydaktycznych.

PROGRAM KURSU:

Ramowy program kursu obejmuje:

  • zagadnienia z psychologii i pedagogiki – 30 h
  • zagadnienia związane z metodyką nauczania języka angielskiego w aspekcie przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym- 150 h, w tym:

– budowanie schematu lekcji aby była efektywna

– wykorzystanie predyspozycji psychofizycznych dzieci do akwizycji nauczanego języka

– motywowanie dzieci i młodzieży do nauki

– zajęcia warsztatowe w zdobywaniu różnych zdolności metodyczno dydaktycznych  tj teaching songs, visualizing English lessons, making and using props in teaching, grammar and structures through stative and active games, projects and science in teaching English, British and American culture elements in context, telling stories and making drama, writing and communication skills development etc

– elementy fonetyki i gramatyki opisowej

– emisja głosu

 

REALIZACJA PROGRAMu

 

Program zajęć zrealizowany będzie w trybie weekendowym (9 zjazdów), łącznie jeden semestr. Forma zajęć obejmuje wykłady, ćwiczenia, warsztaty. Zajęcia odbywają się w języku polskim i angielskim.

 WARUNKI UKOŃCZENIA kursu
  • uczestnictwo w zajęciach programowych
  • uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i projektów
  • wniesienie wszystkich wymaganych opłat

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

 

*          certyfikat znajomości języka angielskiego na min poziomie B2 (jeśli nie są to studia        kierunkowe)
*          kwestionariusz zgłoszeniowy
Dokumenty, z adnotacją: Metodyka  języka angielskiego dzieci i młodzieży z możliwością kontraktu zagranicznego do Azji należy kierować na adres:

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie,

02-778 Warszawa, ul. M. Grzegorzewskiej 10

Tel/Fax: +48 22 644 07 97

email: swpr@swpr.edu.pl

 

TERMIN składania dokumentów: do 20 stycznia 2018.

TERMIN rozpoczęcia studiów: luty 2018 r. (osoby przyjęte zostaną indywidualnie zawiadomione).

Koszt kursu: 1500 zł

 

Opiekun kursu mgr Małgorzata Kierepka Tel:+48 605748862 e-mail: mkierepka@swpr.pl