Logorytmika

Logorytmika

Kontakt:
tel.: 226440792
e-mail: szkolenia@swpr.edu.p
Cena szkolenia: 200zł
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(liczba miejsc ograniczona)

OPIS SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z metodami i formami pracy logorytmiki, podstawy teoretyczne. Prezentacja ćwiczeń z zakresu: usprawniania motoryki małej i dużej, oddechowe, usprawniania percepcji i uwagi słuchowej, kształtowania prawidłowej prozodii, wykorzystania muzyki i zajęć ruchowo-rytmicznych w pracy logopedy. Zajęcia mają formę warsztatów.

CZAS TRWANIA: 10 godzin dydaktycznych

CELE SZKOLENIA:

Poszerzenie warsztatu pracy logopedy/ nauczyciela wychowania przedszkolnego lub kształcenia zintegrowanego o zakres zajęć muzyczno- ruchowych wspierających rozwój mowy u dzieci.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Zarys historyczny i podstawy teoretyczne logorytmiki
2.    Wpływ muzyki na rozwój mowy dziecka, wczesna stymulacja muzyczna
3.    Podstawowe terminy zaczerpnięte z rytmiki Dalcroza, Orffa
4.    Znaki pisma muzycznego, pojęcia muzyczne
5.    Zapoznanie z instrumentarium
6.    Zabawy i ćwiczenia oddechowe
7.    Ćwiczenia uwagi słuchowej
8.    Mowa rytmizowana i ćwiczenia artykulatorów
9.    Ćwiczenia rytmiczne
          – ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne
          – ćwiczenia metrorytmiczne.
          – ćwiczenia polirytmiczne.
10.  Wiersze i piosenki z ruchem
11.  Realizacja ruchem zmian tempa, akcentu, dynamiki, różnicowanie wysokości dźwięków
14.  Dobór muzyki do zajęć
15.  Improwizacja muzyczna, konstruowanie własnych ćwiczeń z zakresu logorytmiki
16.  Budowanie scenariuszy zajęć logarytmicznych w zależności od potrzeb terapii logopedycznej

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

Po zakończeniu zajęć uczestnik powinien:
– znać podstawowe pojęcia z zakresu logorytmiki
– poznać zestaw ćwiczeń oddechowych, ruchowych, słowno-muzycznych,
  wspierających rozwój mowy
– znać zestaw piosenek, wierszyków i zabaw przydatnych przy konstruowaniu zajęć
  z logorytmiki
– wyjaśnić na czym polega wpływ działań muzycznych- ruchowych na rozwój mowy dziecka
– umieć konstruować scenariusze/ programy zajęć z logorytmiki
  dla dzieci i młodzieży w pracy indywidualnej i grupowej
– umieć samodzielne przeprowadzić zajęć z logorytmiki
przygotowanie do zajęć: wygodny strój i koc lub karimata