Matematyka dla dzieci

Mikroszkoła - rusza pierwsza z sieci szkół

Matematyka dla dzieci

Matematyka dla dzieci

Zapraszamy na podyplomowe studia z zakresu nauczania matematyki w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Studia poświęcone są zagadnieniom z zakresu matematyki, logiki i szeroko pojętej metodyki nauczania matematyki.

Na studia zapraszamy przede wszystkim nauczycieli przedszkola i klas 1-3 ale także każdego, kto chce zrozumieć matematykę, nauczyć się jej i poznać metody pracy z dziećmi, które sprawią, że nauczanie królowej nauk stanie się przyjemnością.

 Studia trwają 2 semestry, w których zagadnienia i tematyka podzielona została na dwa moduły 

  • pierwszy, poświęcony uczeniu się matematyki
  • drugi metodyczny, poświęcony praktycznemu wykorzystaniu zdobytej wiedzy

 

Koszt studiów: 1500 zł za semestr

Opiekun kierunku: mgr Ewa Schumacher

tel.: 22 644 07 97; 22 644 04 55
mail: collegium@verum.edu.pl