Metody profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych – projekt finansowany z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Metody profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych – projekt finansowany z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

    

 

W ramach Programu Ministra Zdrowia

o nazwie

Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

realizuje projekt edukacyjny adresowany do studentów

zatytułowany

Metody profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych.

Projekt jest finansowany

z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii