Metodyka pracy z dziećmi

Metodyka pracy z dziećmi

Zapraszamy na studia metodyczne!

Dziś praca z dziećmi wymaga znajomości takich metod pracy, które będą adekwatne dla dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, ale także interesujące dla samego nauczyciela. Dlatego przygotowaliśmy pakiet metod, które z powodzeniem może wykorzystać każdy, kto pracuje z dziećmi w przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych, domach kultury, placówkach terapeutycznych, szpitalach, domach dziecka i innych placówkach dedykowanych dzieciom.

Studia podzielone zostały na kilka modułów:

  1. jak uczyć matematyki i przyrody? – kształtowanie wyobraźni matematycznej, matematyka sensoryczna, doświadczanie świata.
  2. jak uczyć języka polskiego? – kształtowanie mowy dziecka, tworzenie pojęć, profilaktyka logopedyczna, sztuka opowiadania, rozumienie literatury, terapia ręki.
  3. jak wychować małego artystę? – teatr i drama, sztuki plastyczne, muzyka, choreografia.
  4. jak wychować mądre dziecko? – filozofia i logika dla dzieci.
  5. jak uczyć dzieci? metoda badawcza, metoda projektu, indywidualizacja zajęć, praca z grupą wielowiekową.
  6. jak porozumieć się z dziećmi? – metody komunikowania się, trening umiejętności spoełecznych.
  7. jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych? – metody pracy z dziecmi ze spektrum autyzmu, dziećmi niedowidzącymi, niedosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

Studia trwają dwa semestry – 400 godzin.

Koszt studiów: 2000 za semestr

tel:: 22 644 07 97; 644 04 55 mail: collegium@verum.edu.pl