Muzykoterapia

muzykoterapia

Muzykoterapia

Kontakt:
tel.: 226440792
e-mail: szkolenia@swpr.edu.p
Cena szkolenia: 200zł
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(liczba miejsc ograniczona)

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie odbywa się w formie warsztatów z czynnym udziałem uczestników. Szkolenie pokazuje, w jaki sposób wykorzystać techniki muzykoterapeutyczne w pracy z grupą i terapii indywidualnej w tym dzieci z  ADHD, autyzm, mutyzm, niedostosowanie społeczne.

CZAS TRWANIA: 10 godzin dydaktycznych

CELE  SZKOLENIA:

1.   Poznanie metod wykorzystania muzyki w pracy pedagoga (terapeuty, animatora).
2.   Wzbogacenie warsztatu pracy o techniki aktywnej muzykoterapii.
3.   Poznanie ćwiczeń dot. integracji grupowej (uspołecznienie), praca z dzieckiem lękowym,
nadpobudliwym, nieśmiałym (trema).
4.   Poznanie zadań muzykoterapeuty w pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju  oraz
ADHD, Zespołem Downa, autyzmem, mutyzmem,  jąkaniem.
5.   Poznanie roli i zadań muzykoterapii w procesie rewalidacji dziecka
6.   Nauka świadomego odreagowania i odpoczynku przy muzyce, jako psychoprofilaktyka
pracy pedagoga.

PROGRAM SZKOLENIA:

Poznanie historii muzykoterapii, leczniczego działania muzyki, wpływu muzykoterapii na   funkcje psychofizjologiczne i skróconej teorii technik muzykoterapeutycznych.

Czynny udział w ćwiczeniach z zakresu technik :

aktywnej muzykoterapii: wykorzystanie instrumentarium orffowskiego
podstawy dramy muzycznej
kierowanej wyobraźni
relaksacji
budowania własnego wizerunku