Ogłoszenia dla pracowników

Ogłoszenia dla pracowników

Szanowni Wykładowcy

przypominamy, że warunkiem koniecznym do otrzymania wynagrodzenia za odbyte zajęcia jest wypełnienie rachunku, podpisanie i złożenie go w dziekanacie oraz wypełnienie i złożenie w dziekanacie otrzymanych protokołów egzaminacyjnych/zaliczeniowych (w teczce każdego wykładowcy).

Rachunek do pobrania


Szanowni i drodzy Państwo,
Z ogromną radością informuję, że działania bardzo wielu osób skupionych wokół Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, ukierunkowane na szerzenie wartości chrześcijańskich, zostały docenione przez przyznanie medalu “Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”, który odebrałam w Archikatedrze Warszawskiej.

Załączam tekst podziękowania skierowanego do Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza

Z serdecznymi pozdrowieniami
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

medal