Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z RESOCJALIZACJĄ

Definicja opieki ma szeroki, międzyludzki zakres, której podmiotem i przedmiotem jest zawsze człowiek!

  • specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które widzą swoją przyszłość w sektorze edukacyjnym, opiece nad dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi wymagającymi szczególnego rodzaju opieki. Zawody te wymagają dużo cierpliwości i dyscypliny
  • kształcenie w zakresie specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją ma przygotować pedagoga jako człowieka, który widzi innego człowieka z różnych punktów odniesienia, który dostrzega, diagnozuje i umiejętnie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i resocjalizacją
  • specjalność obejmuje zarówno tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych, jak i specjalistyczne treści kształcenia służące kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z RESOCJALIZACJĄ

Wśród przedmiotów naszej specjalności znajdują się między innymi takie, które swoją problematyką obejmują:

  • profilaktykę społeczną
  • uzależnienia
  • patologie społeczne
  • prawo rodzinne, opiekuńcze i karne
  • interwencję kryzysową
  • innowacyjne metody pracy resocjalizacyjnej

Absolwent kończąc studia o tej specjalności jest przygotowany do tego, by odpowiedzieć na ludzkie potrzeby oraz sprawować opiekę nad człowiekiem potrzebującycm specyficznych działań opiekuńczych i resocjalizacyjnych na wszystkich etapach życia.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z RESOCJALIZACJĄ