Podyplomowe studia dziennikarskie

pozostale kursy i studia podyplomowe

Podyplomowe studia dziennikarskie

  Dziennikarz – misja i zawód

Szkoła Wyższa  Przymierza Rodzin zaprasza na trzysemestralne dziennikarskie studia podyplomowe. Dziennikarstwo jest zawodem misyjnym, ale do jego wykonywania potrzebna jest praktyczna wiedza i opanowanie umiejętności pracy w mediach. Celem studiów jest przygotowanie do publicznego wypowiadania się w imieniu własnym i innych, opanowania podstaw zawodu, nabycia umiejętności bronienia nadrzędnych racji państwa i demokratycznych społeczności lokalnych,  podejmowania samodzielnych ocen w sferze życia społecznego, politycznego i kulturalnego, odważnego i krytycznego spełniania się w zawodzie.

Zajęcia, łącznie 300 godz., będą odbywały się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Rozpoczną się na początku września 2013 r. Grono wykładowców to wybitni dziennikarze i naukowcy wykładający na uniwersyteckich studiach dziennikarskich.

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przynajmniej dyplomu licencjatu. Na trzecim semestrze słuchacze przygotowują pracę warsztatową z wybranego gatunku dziennikarskiego.  Absolwenci otrzymają certyfikat ukończenia studiów.

Koszt: 1400 zł za semestr.

 

Program studiów

I semestr

 • Gatunki dziennikarskie – 30 godz.
 • Dziennikarstwo radiowe – 15 godz.
 • Dziennikarstwo telewizyjne – 15 godz.
 • Dziennikarstwo internetowe – 15 godz.
 • Stylistyka i kultura języka – 15 godz.
 • Historia mediów w Polsce i na świecie – 15 godz

II semestr

 • Technika telewizyjna – 15 godz.
 • Ortofonia i dykcja – 15 godz.
 • Fotografia prasowa i internetowa – 15 godz.
 • Sztuka tworzenia gazety papierowej i internetowej – 30 godz.
 • Retoryka, erystyka, logika  15 godz.
 • Kształtowanie opinii publicznej  15 godz.

III semestr

 • Polskie media lokalne – 15 godz.
 • Public relation – 15 godz.
 • Prawo prasowe, autorskie i etyka – 15 godz.
 • Pedagogika mediów – 15 godz.
 • Lektorat prasy krajowej i zagranicznej  15 godz.
 • Seminarium warsztatowe  15 godz.