Podyplomowe Studia Wizerunku Medialnego

pozostale kursy i studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Wizerunku Medialnego

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin zaprasza na studia podyplomowe budowania wizerunku swojej firmy lub oferowanego produktu. Oferta Studium skierowana jest do wszystkich, którzy chcieliby założyć własną firmę i budowaniu jej wizerunku będącego podstawą sukcesu lub promocji produktu oferowanego docelowemu odbiorcy.

Słuchacze Studium otrzymują wiedzę z zakresu podstaw fotografii a w tym zasad kompozycji obrazu i oświetlenia sceny fotograficznej. Otrzymują również praktyczne umiejętności w zakresie najnowszych programów grafiki bitmatowej i wektorowej. Kolejnym etapem nauki jest tworzenie elementów wizerunkowych firmy takich jak sygnet i logotyp oraz systemów identyfikacji wizualnej.

Absolwent Studium uzyskuje wiedzę na temat fotografowania w takich dziedzinach jak portret, architektura, przyroda i fotoreportaż, grafiki komputerowej oraz wykorzystania tych mediów do tworzenia swojego wizerunku lub wizerunku swojej firmy.

Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone są przez artystów fotografików,  znanych fotoreporterów, historyków sztuki i grafików komputerowych.

Wykłady połączone  będą z prezentacją multimedialną. Profesjonalne zdjęcia fotograficzne będą odbywać się w miejscach plenerowych i w atelier.  Zajęcia z fotografii uzupełnione będą sesjami wyjazdowymi do wyselekcjonowanych ośrodków.

Program studiów:
 • Fotografia w mediach
 • Podstawy fotografii – sprzęt , funkcje i operacje,
 • Tworzenie i obróbka obrazów w Adobe Photoshop,
 • Oświetlenie w fotografii, portret, krajobraz i architektura (warsztaty),
 • Podstawy teoretyczne obrazu cyfrowego,
 • Etyka fotografa i fotoreportera,
 • Fotografowanie ruchu, rola czasu,
 • Kompozycja obrazu fotograficznego,
 • Fotografia przyrodnicza, sportowa i reportażowa – warsztaty
 • Grafika wektorowa z Adobe Ilustrator,
 • Fotoreportaż – warsztaty
 • Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej.
Organizacja zajęć

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach, w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Łącznie 300 godzin.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie stopnia co najmniej licencjata oraz dysponowanie lustrzanką jednoobiektywową.

 

Student otrzymuje profesjonalną wiedzę w zakresie fotografii prasowej oraz podstawy do pracy w zespołach budujących Systemy Identyfikacji Wizualnej.

 

Koszt studiów: 1500 zł za semestr