POLISH LANGUAGE COURSE

geografia swpr

POLISH LANGUAGE COURSE

PROGRAM JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ

DLA OBCOKRAJOWCÓW

 

POLISH LANGUAGE COURSE

 

Szkoła Wyższa Przymierza Rodziny

The Warsaw Family Alliance Institute of Higher Education

 

 The description of the program you will find below is both in Polish and in English language.

 

Program kursu skierowany jest do osób, które chcą poznać język polski lub rozszerzyć jego znajomość. Program języka polskiego jako obcego jest realizowany w oparciu o aspekty kulturowe i historyczne. Student, poza uczestnictwem w zajęciach językowych, jest również angażowany w różnorodne projekty, bierze udział w życiu codziennym i kulturalnym stolicy, poznaje historię Polski, sztukę, elementy literatury, film, muzykę. Aspekt komunikacyjny jest więc ćwiczony nie tylko podczas zajęć w sali lekcyjnej.

Program kursu skupia się na rozwoju wszystkich kompetencji językowych jak mówienie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, a także na rozwoju kompetencji gramatycznej.

                                                                                                               

The Polish language course is designed for people who want to learn Polish language, increase and expend the vocabulary, open to communicate.

The course helps to get immersed in the language through intensive contact, culture and participating in daily life.

The Polish language course focuses on the development of all language skills, such as speaking and communication, listening and  reading comprehension,  writing required in various aspects of life. Students learn Polish vocabulary and grammar necessary in every day life  in Poland. Apart from participating in language classes, students have an opportunity to learn and understand the Polish history and culture, including art, film, literature, and music. Students will also have a possibility to practice Polish in  informal interactions during trips, visiting historic monuments and other cultural places in Warsaw

The course at SWPR offers a friendly environment, well qualified teachers of Polish as a foreign language, who are not only passionate about teaching but also have an extensive experience in working with students all over the world. They are devoted to making sure that every student gets the most out of the lesson. They do their best to make their classes fun and enjoyable and to give all the students at every stage of their education a positive reinforcement and encouragement.

 

Liczba godzin – Number of hours:

 

120 h: kurs miesięczny/ dwumiesięczny intensywny dopasowany do potrzeb kandydatów.

240 h: kurs dwumiesięczny/ semestralny dopasowany do potrzeb kandydatów.

300 h: kurs roczny.

 

W ramach programu nauki języka odbędą się zajęcia m.in. z historii, kultury i sztuki polskiej oraz wizyty w ciekawych miejscach w Warszawie.

 

120 h course: one month course or two months intensive course and flexible courses depending on preferences.

240 h course: two months or one semester course, flexible and depending on preferences.

300 h: one year course.

 

 

Poziom kursu – The level of the course:

 

Poziomy zaawansowania zgodne są z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages):

 • elementarny A1
 • wstępny A2
 • progowy B1
 • średni ogólny B2
 • efektywnej biegłości językowej C1
 • zaawansowany C2

 

 

The language is taught at all proficiency levels, from A0 to C1 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Students are grouped according to the level of their Polish competence, in order to ensure the best teaching approach and effective  learning:

 • beginner A1
 • elementary A2
 • intermediate B1
 • upper intermediateB2
 • advanced C1
 • proficiency C2

 

During the course, students will practice all the linguistic  skills in the various contexts.

 

 

Przykładowy tygodniowy plan zajęć wakacyjnego 120-godzinnego kursu intensywnego.

 

Poniedziałek: 9.15 – 13.30 – lektorat

Wtorek:           9.15 – 13.30 – lektorat

Środa:            11.00 – 14.00 – wyjście

Czwartek        9.15 – 13.30 – lektorat

Piątek:             9.15 – 11.30 – lektorat

Sobota:           12.00 – 14.00 – wykład

 

 

Kontakt:

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

02-778 Warszawa, ul. M. Grzegorzewskiej 10

Tel/Fax: +48 22 644 07 97

Tel:+48 22 644 04 55 / email: swpr@swpr.pl

NIP: 951-20-17-557