POLISH MEDICAL LANGUAGE COURSE

Studia podyplomowe swpr

POLISH MEDICAL LANGUAGE COURSE

PROGRAM JĘZYKA POLSKIEGO MEDYCZNEGO

POLISH MEDICAL LANGUAGE COURSE

 

Szkoła Wyższa Przymierza Rodziny

The Warsaw Family Alliance Institute of Higher Education

 

 

The description of the program you will find below is both in Polish and in English language.

 

Kurs języka polskiego medycznego skierowany jest do lekarzy i stomatologów mówiących w języku polskim na minimalnym poziomie A2, którzy chcą poszerzyć i wzbogacić terminologię specjalistyczną, a na dalszym etapie przygotować się do prezentacji wybranych przypadków medycznych. Kurs ma na celu rozwój wszystkich sprawności językowych: mówienia, słuchania, pisania, rozumienia tekstu czytanego, jak również rozwija i utrwala struktury gramatyczne. Uczestnik kursu jest przygotowywany do swobodnej komunikacji z pracownikami służby zdrowia, jak również do przeprowadzenia profesjonalnego wywiadu z pacjentem, diagnostyki i udzielenia porady lekarskiej. Przede wszystkim zaś kurs przygotowuje do egzaminu językowego w Okręgowej Izbie Lekarskiej (http://izba-lekarska.pl/staz-podyplomowy/procedury-i-formularze/lekarze-cudzoziemcy/) (http://www.nil.org.pl/aktualnosci/wdrozenie-do-polskiego-prawa-przepisow-nowelizujacych-dyrektywe-o-uznawaniu-kwalifikacji-zawodowych)

 

Dzięki pozytywnemu zaliczeniu egzaminu kursant zdobywa pełne kwalifikacje językowe do pracy lub stażu w szpitalach lub placówkach medycznych w całym kraju.

 

Polish medical language course is designed for doctors and dentists who are interested in working in all kind of medical facilities in Poland. The course is aimed at people speaking  Polish language at minimum intermediate level.

The course teaches students medical vocabulary and  terminology. It develops all language skills: speaking, listening, writing, reading comprehension and grammar competence. It  prepares students for the medical case presentations.

After the course the student is prepared to take the patients’ history, diagnose and provide them with medical advice as well as communicate with the medical staff. Above all, the course prepares the student for the language exam at  Okręgowa Izba Lekarska.

The certificate entitles the student to work, or to do an internship at hospitals and medical facilities all around the country.

 

Liczba godzin kursu – Number of hours:

 

Kursanci mówiący w języku polskim na poziomie A2:  60 h

Kursanci mówiący w języku polskim na poziomie B2:   30 h

Dodatkowo dla kursantów przygotowujących się do egzaminu w Izbie Lekarskiej może być przeprowadzony test. Czas trwania testu 3h.

 

60 h and 30h depending on proficiency level of  the Polish language

Additionally, all volunteers can take the final test. The test includes all the linguistic skills taught during the course

 

 

Materiały ‒ Materials:

 

Materiały własne w formie hand out’ów podzielonych na poszczególne działy tematyczne.

Materiały tworzone w oparciu o literaturę fachową oraz artykuły prasowe, jak również materiały własne lektora.

 

The teacher’s handouts divided into sections.

 

Auxilary literature – Literatura pomocnicza:

 

Crash course: History and examination

Crash course: Internal diseases

Chcę studiować medycynę: Joanna Lechowicz, Jolanta Podsiadły

English in medical practice – wyd. Lekarskie PZWL

Język polski w medycynie – Magdalena Ławnicka Borońska

Emergency first aid

 

PROGRAM  JĘZYKOWY KURSU w blokach tematycznych

Każdy z bloków tematycznych składa się z dwóch godzin lekcyjnych dla kursu 30h oraz z 4 godzin lekcyjnych dla kursu 60 h. Po 3 blokach odbywa się test sprawdzający

 1. Wstęp do języka polskiego medycznego.
 2. Części ciała oraz główne dolegliwości z nimi związane..
 3. Organy wewnętrzne. Ból
 4. Układ oddechowy
 5. Układ krwionośny
 6. Układ trawienny
 7. Układ moczowo płciowy
 8. Układ rozrodczy kobiety i mężczyzny
 9. Układ nerwowy
 10. Układ ruchu
 11. Problemy ze strony układu wewnątrzwydzielniczego
 12. Wywiad z pacjentem pediatrycznym. Polecenia do dziecka
 13. Choroby cywilizacyjne

    14.Uzależnienia

 1. Pierwsza pomoc

 

 

PROGRAMME

 

 1. Entry to medical Polish language
 2. Body parts and main disorders
 3. Internal organs and cavities. Pain
 4. Respiratory system
 5. Cardiovascular system
 6. Gastrointestinal system
 7. Urinary system
 8. Male and female reproductive system
 9. Neurological system
 10. Locomotor system
 11. Endocrinal system disorders
 12. Paediatric history taking and examination
 13. Diseases of affluence
 14. Addiction
 15. Firstaid

Fees for 2017

Type of the course

6-10 students

in a group

Time, and how often

Application

 

Regular (60 lessons/

45 minutes)

 

3000 PLN

 

Two lessons (90 min.) twice a week

 

Contact us

swpr@swpr.pl

Type of the course 2-5 students

in a group

Time, and how often Application
 

Regular (60 lessons/

45 minutes)

 

3500 PLN

 

Two lessons (90 min.) twice a week

 

Contact us

swpr@swpr.pl

Type of the course Individual lessons Time, and how often Application
 

Regular (60 lessons/

45 minutes)

 

4000 PLN

 

Two lessons (90 min.) twice a week

 

Contact us

swpr@swpr.pl

All levels available. Price to set.

 

Opracowała: Małgorzata Kierepka, 10.02.2017 r

 

 

 

Kontakt:

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

02-778 Warszawa, ul. M. Grzegorzewskiej 10

Tel/Fax: +48 22 644 07 97

Tel:+48 22 644 04 55 / email: swpr@swpr.pl

NIP: 951-20-17-557