Pracownia Montessori

Pracownia Montessori

Pracownia Montessori

AKADEMICKA PRACOWNIA MONTESSORI
przy Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie
przy ul. Grzegorzewskiej 10

ZAPISY: tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, 609 148 80    E-mail: poradnia@swpr.pl

Pracownia Montessori
– indywidualne zajęcia edukacyjne (terapeutyczne) z dziećmi.

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 12 lat,
proponujemy:

  • zajęcia terapeutyczne dla dzieci obciążonych niepowodzeniami szkolnymi,
  • ćwiczenia indywidualne dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,
  • zajęcia edukacyjne dla dzieci z trudnościami w pisaniu, czytaniu, liczeniu,
  • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się,
  • indywidualne lekcje dla dzieci o ponadprzeciętnych zdolnościach,
  • zajęcia dla małych dzieci, których rodzice zauważyli, że ich dziecko woli się uczyć niż być zabawiane.
    Ponadto:
  • konsultacje dla osób zainteresowanych Pedagogiką Montessori

Kontakt:
Jarosław Jordan (AMI Niemieckie Stowarzyszenie Montessori/Aachen)
tel. 503 068 390
email: jordan@montessori.pl

Pracownia otwarta:
– w terminach ustalanych indywidualnie.

Pracownia jest wyposażona w unikatowe pomoce edukacyjne (Materiał Montessori)
Przeznaczona jest dla dzieci wymagających wspierania umiejętności poznawczych, w tym dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie lub wybitnie uzdolnionych.
Zajęcia są odpłatne.
Zajęcia prowadzone są w obecności rodziców.
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli montessoriańskich (AMI) , studentów Pedagogiki Montessori SWPR .
Zajęcia mogą być obserwowane przez studentów.
Podczas zajęć dziecko zajmuje się wybranym przez swoje zainteresowania tematem, wykorzystując określony zestaw pomocy dydaktycznych.
Zajęcia mają charakter terapeutyczny –
poprzez zdobywanie nowych umiejętności i samodzielną pracę, w zgodzie z rytmem określonym indywidualnymi możliwościami, dziecko czerpie satysfakcję z dobrze wykonanego zadania. To daje mu radość i zachęca do dalszych starań.
Zajęcia mają charakter edukacyjny –
zakres proponowanych działań obejmuje ćwiczenia koncentracji, naukę umiejętności szkolnych (np. pisanie, czytanie, liczenie) oraz  czynności praktyczne (terapia ręki)
(np. nauka wiązania sznurowadeł)
Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w zespole (2-4 dzieci), każde dziecko zajmuje się innym tematem, w każdej chwili może przerwać zajęcia.
Podczas zajęć dzieci będą zachęcane do pracy pomocami edukacyjnymi, w taki sposób, aby czas spędzony na zajęciach był dla nich pożyteczny
i przynosił każdemu dziecku radość z samodzielnego działania – spełnienie tych warunków jest celem głównym zajęć.