Publikacje

“Zeszyty naukowe” Seria humanistyczna nr 2.

15.00

Red. W. Wieczorek. Warszawa: Wydawnictwo SWPR 2014

Polecamy Państwu Zeszyty Naukowe – Seria Humanistyczna. Numer 2, za rok 2014 zawiera następujące artykuły:

 1. Jacek KONIK. „Widzieliśmy całą ziemię Sodomitów” – obraz doliny Morza Martwego w źródłach historycznych jako punkt wyjścia do badań historyczno–archeologicznych;
 2. Artur  Rafał  SYPUŁA. Inwazja celtycka 281–279 przed Chr. w pamięci zbiorowej Greków: studium tradycji historycznej;
 3. Adam ADAMSKI. Fundacja Opactwa Cystersów w Przemęcie;
 4. Janusz GRABOWSKI. Janusz II, książę mazowiecki (1453/54‒1495);
 5. Dariusz SKORUPA. Ilu było deputatów świeckich Trybunału Koronnego?;
 6. Maria Jolanta OLSZEWSKA. Lekcja wiary i patriotyzmu w poematach  św. Abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – Praksedzie oraz Oskarze i Wandzie;
 7. Jacek KONIK. W poszukiwaniu aryjskiej doskonałości – u źródeł ideologii nazistowskiej;
 8. Tadeusz Paweł RUTKOWSKI. Sprawa Samsona Mikicińskiego;
 9. Magda LEJZEROWICZ. Edukacja i prawa osób niepełnosprawnych w Polsce w aspekcie historycznym;
 10. Elżbieta MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO. Przemówienie na inaugurację roku akademickiego 2014/2015 w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin [Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa, 4 października 2014 r.];
 11. Ks. Adam BONIECKI. Kilka refleksji o wolności Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 2014/15. [Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa, 4 października 2014 r.];
 12. Teresa STANKIEWICZ. Recenzja książki: Salomea Kape, Kocham twa urodę złą, najdroższe miasto na świecie. Wspomnienia z getta łódzkiego, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa 2014 r.;
 13. Ks. Maciej OLCZYK. Prezentacja publikacji: Gender – spojrzenie z różnych perspektyw.
Kategoria: