Profilaktyka społeczna w kontekście zagrożeń terrorystycznych

profilaktyka społeczna w kontakscie zagrozen terrorystycznych swpr

Profilaktyka społeczna w kontekście zagrożeń terrorystycznych

Profilaktyka społeczna w kontekście zagrożeń terrorystycznych –
STUDIA SĄ ADRESOWANE DO:
 • Nauczycieli szkół gimnazjalnych przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa;
 • Przedstawicieli służb mundurowych;
 • Administratorów dużych obiektów;
 • Osób wykonujących zawody związane z bezpieczeństwem publicznym i pracujących w obiektach pożytku publicznego.
CELEM STUDIÓW JEST:
 • Nabycie wiedzy na temat: skali, form, metod i obszarów zagrożenia terroryzmem; psychospołecznych aspektów zagrożenia terroryzmem; systemowych form przeciwdziałania atakom terrorystycznym.
 • Wypracowanie postaw koordynujących grupy podczas sytuacji kryzysowych;

 

Studia pozwalają kształcą umiejętności zachowania się w sytuacji ataku w miejscach publicznych, środkach transportu, dużych obiektach.

PROGRAM ZAWIERA bloki tematyczne wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń w ramach problematyki:
 • Geneza i współczesne zagrożenia terroryzmem;
 • Psychospołeczne aspekty zagrożeń terrorystycznych;
 • Systemowe formy przeciwdziałania terroryzmowi;
 • Problematyka antyterroryzmu w dydaktyce edukacji dla bezpieczeństwa;
 • Ćwiczenia i zajęcia terenowe.
STUDIA TRWAJĄ 2 SEMESTRY,

w ramach 16 zjazdów weekendowych. Oprócz zajęć prowadzonych w salach wykładowych program przewiduje kilkudziesięciogodzinny blok ćwiczeń terenowych realizowanych w zależności od potrzeb w budynku galerii handlowej, na lotnisku, w metrze.

KADRA DYDAKTYCZNA

rekrutuje się spośród pracowników naukowych związanych z placówkami dydaktycznymi służb mundurowych, w tym znawców tematyki i praktyków w obszarze zwalczania terroryzmu, z pionem antyterrorystycznym Komendy Głównej Policji oraz z Wydziałem Nauk Społecznych SWPR.

KURS 

– Niezależnie od studiów podyplomowych program przewiduje

KURS PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W KONTEKŚCIE ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH,

którego program zawiera okrojoną ilość zajęć teoretycznych studiów podyplomowych i daje możliwość udziału we wszystkich zajęciach praktycznych, w tym ćwiczeniach terenowych.

Kurs jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich, które ukończyły przynajmniej szkołę średnią.

 

 

 

Opiekun kierunku: dr Włodzimierz Wieczorek: wlodek.m.wieczorek@gmail.com