Program studiów

Program studiów

Program studiów dla PEDAGOGIKI został opracowany przy współpracy wykładowców, studentów i przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych – dyrektorów przedszkoli, pedagogów szkolnych, nauczycieli edukacji początkowej.

Zaplanowano go tak, aby studenci w pierwszym roku nauki, otrzymali wiedzę ogólnoakademicką. W drugim i trzecim wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych specjalności. Ponadto, każdy student może wybrać dwie metody pracy z dziećmi, w której będzie się specjalizował w trakcie dwóch lat studiów. Po tym okresie otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Zaproponowane zostały także przedmioty fakultatywne (do wyboru) jako poszerzenie wiedzy i umiejętności w różnych obszarach.

Punkty ECTS odpowiadają wymogom, jakie stawia MNiSW.