Program zajęć – Pedagogika Montessori

Pedagogiki Montessori

Program zajęć – Pedagogika Montessori

Program studiów licencjackich na kierunku pedagogika zawiera zagadnienia związane z  Pedagogiką Montessori,
realizowane w semestrach – od III  do VI.

Przedmioty:

 • Podstawy Pedagogiki Montessori
 • Metodyka nauczania multisensoryznego
 • Metodyka nauczania czytania i pisania
 • Metodyka nauczania matematyki
 • Pracowna projektów dydaktycznych
 • Seminarium dyplomowe

 

Celem realizowanych przedmiotow jest kształtowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do stosowania indywidualizacji w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem rozwiązań pedagogicznych i organizacyjnych zasad Pedagogiki  Montessori w edukacji elementarnej.

Studenci uzyskują przygotowanie teoretyczne
i praktyczne w zakresie:

 • wspierania rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej poprzez opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem montessoriańskich pomocy dydaktycznych.
 • samodzielnego projektowania i wykonywania trwałych pomocy dydaktycznychz uwzględnieniem w konstrukcji zasady samokontroli,
 • posługiwania się montessoriańskim pomocami dydaktycznymi w codziennej praktyce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • stosowania licznych rozwiązań metodycznych przy prowadzeniu nauczania zindywidualizowanego,
 • stosowania rozwiązań prawnych dotyczących wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w pracy pedagogicznej.