Oferta dla dzieci w Edukacji Domowej

Oferta dla dzieci w Edukacji Domowej

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA SKIEROWANE DO DZIECI UCZĄCYCH SIĘ NA POZIOMIE EDUKACJI ELEMENTARNEJ CZYLI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

mikroszkoła swprOFERUJEMY:

EDUKACJĘ JĘZYKOWĄ – metodą Glottodydaktyki

EDUKACJĘ MATEMATYCZNĄ – metodą M. Montessori

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE: teatralne, muzyczne, plastyczne, taneczne, konstrukcyjne  etc…

Planujemy objąć opieką kilkuosobową grupę dzieci (nie więcej niż 10)

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie SWPR, w bezpiecznej, dobrze wyposżonej w pomoce edukacyjne pracowni, pod opieką wykwalifikowanych pedagogów.

Na zajęcia zapraszamy raz w tygodniu (czwartek) w godzinach od 9.00 do 14.00. Prosimy, aby dzieci zabrały ze sobą obuwie na zmianę oraz drugie śniadanie wraz z napojem.

Koszt  5 godzinnych zajęć – 125 zł. Prosimy o wpłaty w systemie miesięcznym, w kwocie zależnej od liczby czwartków w danym miesiącu, z góry – przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.

ZAPRASZAMY:)

Zaczynamy juz w grudniu 2014 r:

04 grudnia
11 grudnia
18 grudnia

Koszt za grudzień – 3×125 = 375 zł.

 

kontakt:

dr Teresa Stankiewicz:  tes.stankiewicz@gmail.com    tel: 660 044 967

lub:

sekretariat SWPR: 22 644 07 97; 22 644 04 55;  mail: swpr@swpr.edu.pl