Rekrutacja UTW

Rekrutacja UTW

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU SZKOŁY WYŻSZEJ PRZYMIERZA RODZIN

 

Zaprasza seniorów na ciekawe zajęcia i warsztaty z:
ćwiczenia pamięci, tańca, medycyny, historii, geografii , turystyki, języków obcych, komputerów, ćwiczeń fizycznych (pilates) i różne wycieczki.

Zajęcia odbywają się w SWPR, ul. M. Grzegorzewskiej 10,

02 – 778 Warszawa

Zapraszamy na Inaugurację i uroczystą mszę św. dla UTW SWPR

dn. 15 października (wtorek) o godz. 17.00

w kaplicy szkół PR przy ul. M. Grzegorzewskiej 10

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ROZPOCZEŁA SIĘ WE WRZEŚNIU 2019 ROKU.

Zapisy  w każdy wtorek w godz.16.10 – 18.00
Ul. M. Grzegorzewskiej 10 (wejście od ul. Rosoła),
02-778 Warszawa
Informacje: jwozniak.utw@gmail.com

Warunki przyjęć:

  • wypełnienie deklaracji uczestnictwa
  • złożenie wymaganych dokumentów:
  • dwóch podpisanych fotografii formatu legitymacyjnego
  • uiszczenie wpisowego 65zł (jednorazowa opłata) i opłaty semestralnej za pakiet podstawowy – 65 zł
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach ruchowych i komputerowych lub pisemne oświadczenie.

W ciągu dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia zajęć, słuchacz może zgłosić swoją rezygnację, otrzyma wówczas zwrot wniesionych opłat (z wyłączeniem wpisowego).

Opłata wpisowa oraz opłata podstawowa wnoszone są przy zapisie na UTW SWPR.

OPŁATY dokonywane przelewem:

Słuchacze zobowiązani są w tytule płatności napisać:

UTW SWPR
imię i nazwisko
za jaki semestr wnoszona jest płatność i  za jakie zajęcia

Opłat dokonywać można na konto bankowe – Stowarzyszenie Przymierze Rodzin
ul. Nowogrodzka 51
Nr Konta:  30 1020 1185 0000 4602 0255 3352

 

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
im. Bł.Edmunda Bojanowskiego
ul. M. Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa
tel. 607 149 408
jwozniak.utw@gmail.com