Rada naukowa

Rada naukowa

REDAKTOR NACZELNY

dr Łukasz Bujak

 

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

prof. dr hab. Iwan Kowalczuk, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, w Kijowie

dr Krzysztof Ziołkowski

dr Paweł Różycki

dr Hanna Rembertowicz