Rada naukowa

Rada naukowa

Rada Naukowa

Dr hab. Bogusław Kopka (Przewodniczący Rady),

Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, prof. dr hab. Maria J. Olszewska,

dr hab. Małgorzata Wilska

ISBN: 978-83-61140-60-3

ISSN: 2353-091X

Redaktor Naczelny

Dr Włodzimierz Wieczorek

Sekretarz Centrum Naukowo-Badawcze SWPR

Redakcja numeru

Dr Włodzimierz Wieczorek

Recenzenci

Prof. dr hab. Stefan Ciara

Prof. dr hab. Maciej Kledzik

Korekta

Dr Włodzimierz Wieczorek

Skład, łamanie, redakcja techniczna

Joanna Łokietek