Rada naukowa

Rada naukowa

REDAKTOR NACZELNY

DR MIKOŁAJ KRASNODĘBSKI

REDAKCJA

dr Teresa Stankiewicz – Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

dr Stefan Szary – Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

dr Marek Stankiewicz – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Mieczysław Gogacz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (członek honorowy)

Prof. dr hab. Natalia Loseva – Państwowy Uniwersytet w Doniecku (Ukraina)

Prof. dr hab. Władysław Misiak – Uniwersytet Warszawski

Prof. doc. dr hab. Eva Nanistova – Trnnavska Univerzita v Trnavie (Słowacja)

Dr hab. Stanisław Gałkowski – Prof. Akademii Krakowskiej im. A. Frycza Modrzewskiego

Ks. Prof. dr hab. Marian Nowak – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Doc. dr hab. Andrej Rajsky – Prof. Trnavska Univerzita v Trnavie (Słowacja)

Dr hab. Tomasz Rudowski – Prof. Uniwersytety Warszawskiego

Ks. dr hab. Tomasz Stępień – Prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Sławomir Sztobryn – Prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab.  Barbara Kiereś – Prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr Anna Szudra-Barszcz – Katolicki Uniwersytet Lubelski

S. Dr hab. Maria Loyola Opiela BDNP – Prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego