Recenzenci

Recenzenci

Recenzenci Zeszytów Naukowych
Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie
– Seria Pedagogiczna

 

Zeszyt nr 1 (2009)

Dr hab. TOMASZ RUDOWSKI, prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej

Dr hab. TOMASZ STĘPIEŃ, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zeszyt nr 2-3 (2010-11)

Prof. dr hab. WŁADYSŁAW MISIAK, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. TOMASZ RUDOWSKI, prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej

Zeszyt nr 4 (2012)

Prof. dr hab. WŁADYSŁAW MISIAK, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. MAŁGORZATA KARWOWSKA – STRUCZYK, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Zeszyt nr 5-6 (2013-2014)

Prof. zw. dr hab. ARTUR ANDRZEJUK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. SŁAWOMIR SZTOBRYN, prof. Uniwersytetu Łódzkiego i Wyżeszj Szkoły Pedagogicznej w Łodzi

Doc dr hab. ANDREJ RAJSKÝ, prof. Trnavska Univerzita v Trnave (Słowacja)

 

ZASADY RECENZOWANIA ZESZYTÓW NAUKOWYCH SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA: procedura_recenzowania_zn