STUDIA/KURSY PISARSKIE

Studia podyplomowe swpr

STUDIA/KURSY PISARSKIE

Czas trwania: dwa semestry

Ilość godzin: 360

Zajęcia odbywają się podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów dwa razy w miesiącu

Koszt: 1500 złotych za semestr

 

Studia adresowane są do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności twórczego pisania. Zapraszamy zarówno te osoby, które już coś piszą, jak i te, które dopiero teraz pragną rozpocząć swoją artystyczną drogę.

Podczas  studiów przyszli pisarze będą doskonalić własny warsztat pisarski, a zatem rozwijać swoje umiejętności w zakresie samodzielnego tworzenia tekstów poetyckich, prozatorskich i dramatycznych. Część warsztatowa obejmie między innymi pracę z własnym tekstem, pracę z głosem i ciałem oraz zajęcia z twórcami (scenograf, reżyser dźwięku, reżyser, kompozytor, kostiumolog), których wiedza i doświadczenie będą przydatne w procesie pisarskim. Zajęcia posłużą twórczej wymianie myśli, studenci oraz wykładowcy będą się nawzajem inspirować oraz prezentować konstruktywne podejście do krytyki. Celem warsztatów jest pielęgnowanie indywidualności, zachęta do wypracowania własnego, niepowtarzalnego stylu.

Praktyczne podejście, skupione w głównej mierze na ćwiczeniach i warsztatach zostanie uzupełnione o część teoretyczną, wykładową. Jej głównym celem będzie poszerzenie świadomości twórczej oraz wiedzy słuchaczy, wzmocnienie ich kulturowych kompetencji oraz wyposażenie w niezbędne do pisarskiej pracy narzędzia. Część teoretyczna obejmie zajęcia związane ze stylem i metodą pracy twórczej, sztuką czytania, sztuką konstruowania postaci, budowania motywacji, interpretacją wielkich motywów w literaturze, a także analizą podstawowych dla kultury znaków i symboli, które stoją u podstawy ideowej każdego dzieła sztuki.

Program studiów pomoże w nabyciu konkretnych umiejętności: podniesie komunikatywność wypowiedzi literackiej, zapewni jej przejrzystość, ład oraz dopracowaną strukturę, umożliwi świadomy a nie przypadkowy wyborów środków artystycznych i technik literackich.

Nasi absolwenci będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności do dalszej pracy twórczej oraz w praktycznych zawodach związanych z pisarstwem.

 

Warunki zaliczenia studiów: obecność na zajęciach oraz aktywne w nich uczestnictwo.

Zaliczenie studiów na podstawie pracy z wybranego kierunku warsztatowego.

Każdy ze studentów otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Informacje: 504-608-722

Zapisy: 22 644 07 97

Kierownik studiów: dr hab. Iwona E. Rusek