filozofia – online

filozofia etyka swpr

filozofia – online

Filozofia to najbardziej podstawowa i najbardziej ogólna nauka o zasadach rozumienia i porządkowania rzeczywistości, podstawa  nauk i fundament wiedzy  o człowieku.

Podyplomowe Studium Filozofii poświęcone jest zagadnieniom z zakresu historii filozofii, metafizyki, logiki, antropologii, epistemologii, etyki, które służą studentowi do wyjaśniania rzeczywistości, rozumienia jej zawiłości, odpowiadania na pytanie, czym jest prawda, i wolność w dzisiejszych czasach i gdzie jej szukać; kim jest człowiek i jakie jest jego bycie w świecie.

Na studia zapraszamy każdego, kto kocha mądrość i chce rozumieć świat.

 Studia trwają 3 semestry i kończą się napisaniem rozprawy. W każdym semestrze program obejmuje około 150 godzin zajęć

Plan studiUM przewiduje następujące zagadnienia:
 • Historia filozofii starożytnej
 • Historia filozofii średniowiecznej
 • Historia filozofii nowożytnej
 • Historia filozofii współczesnej
 • Metafizyka
 • Logika
 • Antropologia filozoficzna
 • Teoria poznania
 • Filozofia religii
 • Filozofia państwa i polityki
 • Filozofia dialogu
 • Współczesne dylematy moralne i zagadnienia bioetyczne
 • Filozofia w kulturze (literatura, film, teatr)

Koszt studiów: 2500 zł za semestr

Opiekun kierunku: dr Teresa Stankiewicz

tel: 669 044 967
mail: tes.stankiewicz@verum.edu.pl