Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia przeznaczone są dla :

 • dzieci doświadczających niepowodzeń szkolnych,
 • dzieci mających trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,
 • dzieci niepotrafiących zapanować nad złością,
 • potrzebujących pozytywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami
 • z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych,
 • nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
 • przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Celem zajęć jest:

 • nawiązywanie relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi
 • trening umiejętności społecznych
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz rozwiązywania konfliktów
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i kontroli emocji
 • wykształcenie umiejętność nazywania stanów emocjonalnych drugiego człowieka i szanowania zdania odrębnego
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Podczas zajęć dzieci uczą się:

 • efektywnej współpracy w grupie
 • komunikacji interpersonalnej
 • wyrażania i kontroli własnych emocji

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Dodatkowo współpracujemy ze szkołą dzieci, wystawiamy opinie i zaświadczenia.

ZAPRASZAMY

tel: 22 6440797; 22 6440455; 669 044 967 lub mail: poradnia@swpr.edu.pl