Warsztaty Jungowskie Urle 2023

Warsztaty Jungowskie Urle 2023

WARSZTATY JUNGOWSKIE

W roku akademickim 2022/2023 Collegium Verum zainicjowało nowy kierunek działalności edukacyjno-szkoleniowej, będący odpowiedzią na potrzeby naszych studentów i innych osób chcących włączyć się w projekty naszej Uczelni. W czasie letniej przerwy po raz pierwszy odbyły się wyjazdowe spotkania naukowe Collegium Verum: były to trzydniowe warsztaty jungowskie z elementami malarstwa intuicyjnego oraz pracy z ciałem.

Warsztaty „Jesteś legendą”, prowadzone przez dr Agnieszkę Pilichowską w dniach 1-3 września 2023 r. w Urlach, obejmowały 20 godzin szkoleń z zakresu analizy, interpretacji i zastosowania terapeutycznego archetypowych treści kulturowych w perspektywie psychologii głębi Carla Gustava Junga oraz praktyczne ćwiczenia relaksacyjne oparte o koncepcję malarstwa intuicyjnego i tańca intuicyjnego, inspirowane teorią Alexandra Lowena.

Powodzenie warsztatów, możliwe dzięki zaangażowaniu, otwartości i pozytywnej energii Uczestników oraz ogromnej życzliwości goszczącego nas ośrodka w Urlach, gdzie Collegium Verum mogło liczyć na szczególne wsparcie ze strony Pana Wojciecha Cieślaka, zachęca do kontynuacji przedsięwzięcia i do opracowywania projektów równie inspirujących wydarzeń.