ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SYMPOZJUM NAUKOWYM pt. Zdrowie prokreacyjne mężczyzny. Profilaktyka oraz diagnostyka i terapia niepłodności męskiej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SYMPOZJUM NAUKOWYM pt. Zdrowie prokreacyjne mężczyzny. Profilaktyka oraz diagnostyka i terapia niepłodności męskiej

Sympozjum odbędzie się w niedzielę 25 lutego  2018 r.

w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym −

Centrum Dydaktyczne, AULA A, ul. Księcia Trojdena 2a

WWW.ZDROWIE-PROKREACYJNE.WUM.EDU.PL

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie jest partnerem organizacyjnym Sympozjum. Organizatorami i partnerami Sympozjum są:

Organizatorzy:

  • Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM;
  • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny;
  • oraz 6 Polskich organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny /NPR/ i ekologiczną prokreację.

Partnerzy:

  • Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) na WUM;
  • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie;
  • Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności;
  • Zakład Zdrowia Prokreacyjnego – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Specjalistyczny św. Zofii Warszawa.

 

Program Sympozjum PROGRAM

Warsztaty towarzyszące Sympozjum  Warsztaty