Zapytanie ofertowe – usługi doradcze od organizacji pozarządowej

Zapytanie ofertowe – usługi doradcze od organizacji pozarządowej

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie z siedzibą w Warszawie, przy ul.M.Grzegorzewskiej 10, w związku z procedurą konkursową w ramach procedury rozeznania rynku, prowadzonej na potrzeby realizacji Projektu POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna” zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny wykonania usług w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym znajdującym się w załączniku.

Projekt będzie aplikował o dofinansowanie w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uprzejmie proszę o przekazanie oferty w terminie do 25.06.2019 r. do godziny 15.00, na formularzu załączonym w załączniku nr 2. na adres: jdomanski@swpr.pl

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku_20190619_usługi doradcze

 

Załącznik– Formularz, zapytanie ofertowe