Plany zajęć

Plany zajęć

TERMINY ZJAZDÓW w Roku akademickim 2020/2021 terminarz-zjazdów

UWAGA!

TU>> Plan dla wszystkich grup. Zjazd 6.02 i 20.02

         Kierunek semestr/plan
    Pedagogika  rok  III PL semestr  V   EW

PL semestr V  TP

Pedagogika rok  II  

PL semestr  III  EW

PL semestr III TP

                                                      Pedagogika rok I

PL semestr I

 

Studia podyplomowe

Kierunek semestr/plan

Metodyka języka angielskiego

                            Semestr I

Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii

             Terminy zajęć SPPiS
 

Terapia osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

semestr I  T-SPE

 

Pedagogika Montessori
PMEE 3
pierwszy semestr (on-line)
PMEE I sem.
PMEE 2 +  PMEE 3
Pedagogika Montessori
pierwszy semestr (on-line)
I sem.

 

 

Pedagogika teatru i dramy

 

Teatr I Drama II zjazd

 

              Specjalista terapii uzależnień

semestr  1

semestr 2