Polsko-Niemiecki Instytut Psychoterapii Integralnej (PNIPI)

Polsko-Niemiecki Instytut Psychoterapii Integralnej (PNIPI)

Założycielami Instytutu jest Fundacja ProVerum oraz Akademie fur Psychotherapie  Pforzheim „AFPP” https://www.afpp.de/

Celem Instytutu jest:

  1. wspieranie funkcjonowania osób w relacjach rodzinnych, społecznych, w realizacji funkcji zawodowych,
  2. prowadzenie działalności ukierunkowanej na rozwój osobisty, wspieranie czynników chroniących i usuwanie czynników ryzyka w zachowaniu zdrowia psychicznego i duchowego,
  3. profilaktyka zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania i zaburzeń rozwoju,
  4. profilaktyka i terapia uzależnień,
  5. ochrona i promocja zdrowia psychicznego i duchowego,
  6. realizowanie zadań ukierunkowanych na upowszechnianie i podnoszenie poziomu wiedzy w tym w zakresie zdrowia psychicznego, duchowego i uzależnień,
  7. zapewnianie wielowymiarowej i zintegrowanej opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego i duchowego, także dzieci i młodzieży

PNIPI współpracuje z Instytutem de’ignis https://www.deignis.de/.

Instytut de’ignis, od założenia w 1987 r.  zajmuje się zdrowiem psychicznym we wszystkich dziedzinach życia, a w szczególności pomaga osobom z chorobami psychicznymi i psychosomatycznymi.

Jednym z celów Polsko-Niemieckiego Instytutu Psychoterapii Integracyjnej jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na uznawanie kwalifikacji osób zaangażowanych w działalność psychoterapeutyczną, w tym wydawanie certyfikatów.

Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji osób ubiegających się o wydanie certyfikatu oraz procedura jego wydawania określone są w Regulaminie Certyfikacji

Kontakt: 22 644 07 97; 22 644 04 55; 669 044 967, 601 21 14 65; e-mail collegium@verum.edu.pl