Publikacje

Konwersatorium LXXX pt.: „Czy biorę odpowiedzialność za Kościół i jak ją realizuję?”

Kategoria:
Opis

Prowadzący: Ks. Adam Boniecki, w latach 1993-1999 Generał Zakonu Marianów, od 1999 red. naczelny Tygodnika Powszechnego; Jacek Waksmundzki, przedsiębiorca, działacz społeczny, współtwórca Centrum Dzieł Społecznych bł. Edmunda Bojanowskiego; Joanna Święcicka, nauczyciel akademicki, profesor, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie; Marek Cichucki, aktor teatralny i telewizyjny, grał w teatrach w Katowicach, Krakowie, Łodzi i w Warszawie, realizuje własne spektakle i projekty sceniczne, ostatnio wypowiadał się na temat tekstu „Golgota picnic”, za co zwolniono go z pracy; Grzegorz Polak, dziennikarz, działacz ekumeniczny, współtwórca Centrum Dzieł Społecznych bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

pobierz treść przebiegu konwersatorium