Publikacje

Tom czwarty, 2008/2009 r.

Opis
  1. “Czy jestem świadomym członkiem społeczeństwa obywatelskiego?” – ks. Adam Zelga, Dorota i Jacek Cichoccy, Rafał Miastowski, Krzysztof Zanussi
  2. “Czy starość Panu Bogu się udała?” – ks. Adam Zelga, Wiesław Chrzanowski, Krystyna Długosz-Kuczabowa, Izabela Dzieduszycka
  3. “Czy oferta handlowa zabija w nas ducha świętowania (mieć czy być)? – ks. Adam Zelga, Aleksandra Siewko, Krzysztof Tyszowiecki, Mikołaj Wróblewski, Marek Łuszczyna
  4. “Czy potrafię w pełni zaufać Bogu i ludziom?” ks. Adam Zelga, ks. Tomasz Bieliński, Maria Berlińska
  5. “Czy to co robię uważam za swoją misję?” – ks. Adam Zelga, Robert Kościuszko, Grzegorz Polak, ks. Tomasz Szyszka
  6. “Jak wpływa na mnie posiadanie władzy i/lub sławy?” – ks. Adam Zelga, Marek Kamiński, Rafał Muchacki, Przemysław Babiarz, Dariusz Kowalski
  7. “Czym mnie wzbogaca sport i turystyka?” – ks. Adam Zelga, Jerzy Engel, Ewa Twarowska, Jarosław Prugar, Tomasz Leżajski, Krzysztof Wojtkowski
  8. “Moja droga do Pana Boga”- ks. Adam Zelga, Monika i Krzysztof Oczkowscy, Zenon Kosicki, Małgorzata Balicka, Jarosław Babiński