Publikacje

Tom dziewiąty, 2013/2014

Opis

1.„Czy praca u podstaw ma dziś znaczenie w kształtowaniu tożsamości narodowej?”-ks. Adam Zelga, proboszcz parafii p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego; Kazimierz Adamaszek, wychowawca Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie; Anna Goławska, instruktor harcerski, członek zarządu Stowarzyszenia Harcerzy Katolickich “Orzeł”, członek Grupy Rekonstrukcji Historycznych Narodowych Sił Zbrojnych, członek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, nauczyciel religii oraz wychowania do życia w Rodzinie w Szkole Podstawowej i w Zespole Szkół Integracyjnych; Piotr Goławski, instruktor harcerski, przewodniczący Stowarzyszenia Harcerzy Katolickich “Orzeł”, członek Grupy Rekonstrukcji Historycznych Narodowych Sił Zbrojnych, członek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, wychowawca w Świetlicy Środowiskowej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a’ Paulo.(19 padziernika 2013) pobierz treść

2. “Czy potrafię rozmawiać  z młodzieżą trudną lub będącą w tzw. trudnym wieku?”-ks. Adam Zelga, proboszcz parafii p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego; s. Jolanta Glapka,   Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa (Sacré-Coeur), założycielka Fundacji „Pasja Życia” oraz Młodzieżowego Centrum Rozwoju Artystycznego i Duchowego w Legionowie, ks. Wacław Pokrzywnicki, Zgromadzenie Księży Marianów, Krystyn Nawrocki, mgr. inż. elektryk i Alicja Nawrocka, technik z zakresu technologii rolno-spożywczej, rodzice czwórki dzieci, obecnie prowadzą Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie (16 listopada 2013) pobierz treść

3.„Czy jestem zaangażowanym członkiem Kościoła katolickiego i jak to realizuję mimo trudności?” -ks. Adam Zelga, proboszcz parafii p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego; Waldemar Bieniak, muzyk, autor warsztatów muzycznych pt.: „Od muzyki plemiennej do hip-hopu”, wieloletni pracownik katolickiego wydawnictwa „Fronda”, we wspólnocie neokatechumenalnej, żonaty. Tatiana Cariuk, urodzona w Nowogródku (Białoruś). Skończyła Akademię Druku we Lwowie (Ukraina). Pracowała w drukarni wydawnictwa „Grodzieńska prawda” ale za odmowę wstąpienia do partii komunistycznej zmuszona do opuszczenia pracy w 1983. Działacz społeczny i opozycyjny na Białorusi. Kierownik Towarzystwa Filomatów i dyrektor Centrum NGO „Kamienica” w Nowogródku. Współpracowała z wydawnictwem Fundacji Matki Boski Fatimskiej (gazeta „Ave Maria” i czasopismo „Nasza Wiara”, Mińsk), wydawnictwami Medisont (Mińsk) i Rymsza(Gdynia). Od 2006 mieszka w Polsce. Fotograf, podróżniczka, przewodnik po Kresach; Magdalena Korzekwa, autorka kilkunastu książek i ponad dwustu artykułów na temat miłości, przyjaźni, radości. Przez pięć lat prowadziła program „Ziarno” w TVP1 i TV Polonia. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim i studentka ostatniego roku psychologii (MISH) tegoż Uniwersytetu. Menedżer Międzynarodowej Organizacji CitizenGO; Aleksander Ciepiela, student studiów magisterskich Uniwersytetu w Hong Kongu, ekonomista. (14 grudnia 2013) pobierz treść

4.„Czy rozumiem i doceniam wartość Mszy świętej i jakie widzę możliwości w dokształceniu się w tym zakresie?”-ks. Adam Zelga, proboszcz parafii p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego i ks. Jarosław Piłat, rezydent w parafii p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego; Maria Pieńkowska, członek Wspólnoty „Emanuel”, katechetka Zespołu Szkół „Bednarska”; Zbigniew Witecki, członek Wspólnoty ewangelizacyjnej „Syjon” oraz Wspólnot „Ruch dla lepszego świata” i „Szkoła nowej ewangelizacji; Alicja Dyrda, członek Wspólnoty ewangelizacyjnej „Syjon”, menadżer zasobów ludzkich, matka dwojga nastolatków; Sebastian Tull, członek Wspólnoty „Przymierze Miłosierdzia”, ewangelizator uliczny, członek grupy muzycznej „Przymierze Miłosierdzia”; Mirosława Misiejuk, emerytowana nauczycielka języka polskiego, zelatorka Róży Różańcowej im. bł Jana Pawła II przy parafii p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego; Joanna Żywot, członek Wspólnoty Świętego Dobrego Łotra, analityk finansowy. (18 stycznia 2014) pobierz treść

5.”Jakie widzę możliwości wykorzystania wartości religijnych jako sposobu kształtowania sumień?”-Agnieszka Jackowska, etyk, pedagog, nauczyciel, doradca rodzinny
i Joanna Jackowska, studentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunków historiai europeistyka; Maciej Srebro, prawnik, menadżer  i  Andrzej Srebro, licealista; Anna Słomka, historyk sztuki, nauczyciel  i Bogna Słomka, studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, na kierunku Edukacja Artystyczna; Katarzyna Gromelska, pedagog, nauczyciel akademicki, kurator sądowy.(15 lutego 2014) pobierz treść

6.”Czego oczekuję od oświaty w zakresie kształtowania godności człowieka?”-ks. Adam Zelga, proboszcz parafii p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego; Maria Łubowicz, współzałożyciel i dyrektor szkoły specjalnej „Krok po kroku” im. bł. Edmunda Bojanowskiego; s. Katarzyna Szulc, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich; Alicja Siemak-Tylikowska, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Pedagogiki; Ewa Jurewicz, emerytowany nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, biolog; ks. Michał Jabłoński, proboszcz Parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie; Dariusz Wasik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Fizyki.(15 marca 2014) pobierz treść

7.”Czy doceniam wartość męskiej przyjaźni w wychowaniu chłopców i jak ją realizuję?”-Maciej Górski, fizyk jądrowy, pracownik naukowy Narodowego Centrum Badań Jądrowych, ojciec pięciorga dzieci; Ojciec Tomasz Rojek OP; Adrian Anczarski, filozof, Centrum Nauki Kopernik; Szymon Fulara, inżynier w Instytucie Lotnictwa, wieloletni wychowawca Przymierza Rodzin. (26 kwietnia 2014) pobierz treść

8. “Czy doświadczyliśmy cudów we własnym życiu?”-ks. Adam Zelga, proboszcz parafii p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego; Maria Preisner z Orzechówki, której uzdrowienie było decydujące w procesie beatyfikacyjnym Edmunda Bojanowskiego, wraz z siostrą Stanisławą Augustyn; s. M. Loyola Opiela, nauczyciel akademicki, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich; s. Jolanta Glapka, Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa (Sacré-Coeur), założycielka Fundacji „Pasja Życia” oraz Młodzieżowego Centrum Rozwoju Artystycznego i Duchowego w Legionowie; (17 maja 2014) pobierz treść