Publikacje

Tom piąty, 2009/2010 r.

Opis
  1. “Czy potrafię dostrzec ludzi słabszych od siebie (starych, chorych, dzieci…)?”
  2. “Co dla mnie znaczy Boży nakaz: Czyńcie sobie Ziemię poddaną?”
  3. “Kto jest dla mnie autorytetem i dlaczego?”
  4. “Co dla mnie znaczy fragment Modlitwy Pańskiej: Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom?”
  5. “Czy wiara w Boga ma wpływ na moje codzienne życie?”
  6. “Czym jest dla mnie i jaka powinna być praca zawodowa, społeczna, domowa itp.?”
  7. “Czy jestem szczęśliwa/y i czy potrafię dzielić się moim szczęściem z innymi?”
  8. “Czy liczę się z drugim człowiekiem, czyli miłość bliźniego w praktyce?”