Publikacje

Zeszyt naukowy nr 5-6 Seria pedagogiczna nr 2-3 (2010-2011)

Pobierz cały zeszyt

Spis treści:

1. Christoph Wulf, Wprowadzenie do historyczno-pedagogicznej antropologii (tłum. Mikołaj Krasnodębski)

2. Natalia Losewa, Twórcza samorealizacja podmiotu procesu pedagogicznego

3. Barbara Kiereś, Problem personalizmu a pedagogika

4. Jakub Wójcik, Szkoła miejscem wychowania i kształcenia

5. Marek Stankiewicz, Edukacja w Republice PołudniowejAfryki na przełomie XIX i XX wieku

6. Stefan Szary, Paideia jako arete, czy arete jako paideia? Ideały filozofii starożytnej i arteterapia w malarstwie Yincenta van Gogha

7. Michał Zembrzuski, Zagadnienie usprawnienia zmysłów wewnętrznych — wychowanie czy technika?

8. Jakub Wójcik, Acedia jako zagadnienie pedagogiczne

RECENZJE, SPRAWOZDANIA, VARIA

1. Mikołaj Krasnodębski: Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, red. A. Szudra, \

K. Uzar, Lublin 2009

2. Mikołaj Krasnodębski: S. I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795, Sandomierz 2006

3. Mikołaj Krasnodębski: A. Andrzejuk, Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2006

4. Mikołaj Krasnodębski, Sprawozdanie z W Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Filozoficznej w Łodzi (22-24 listopada 2010)

5. Tomasz z Akwinu, Czy nauczyciel bardziej powinien używać rozumu czy autorytetu? (tłum. MichałZembrzuski)

6. Izydor z Sewilli, O tych, którzy dobrze nauczają, ale źle żyją (tłum. Michał Zembrzuski)