Publikacje

” Zeszyty naukowe” seria geograficzno-turystyczna nr 6

15.00

Kolejny, szósty już tom Zeszytów Naukowych serii geograficzno-turystycznej poświęcony jest, podobnie jak poprzedni, głównie tematyce turystycznej na tle geograficznym, historycznym i etnograficznym. Tematyka poruszana w prezentowanych artykułach dotyczy zarówno obszaru Polski jak i tych obszarów, które są często przez Polaków odwiedzane. Większość artykułów jest bogato ilustrowanych, co zwiększa ich percepcję.

Kategoria: