Publikacje

Zeszyt naukowy nr 15 seria pedagogiczna nr 8 (2016)

Pobierz zeszyt:

część 1

część 2

część 3

REDAKTOR NACZELNY
Dr hab. Mikołaj Krasnodębski (historia filozofii i edukacji, filozofia wychowania, redakcja
językowa: j. niemiecki, j. rosyjski, j. ukraiński).
REDAKCJA
Dr Teresa Stankiewicz (zastępca redaktora, pedagogika, teologia, redakcja językowa: j. polski)
Dr Stefan Szary (filozofia współczesna, redakcja językowa: j. niemiecki)
Dr Marek Stankiewicz (antropologia kulturowa, redakcja językowa: j. angielski)
Dr Grzegorz Baczewski (etyka, bioetyka, redakcja językowa: greka, łacina, j. angielski,
j. francuski, j. włoski, j. hiszpański)
Dr Sebastian Taboł (filozofia czeska, redakcja językowa: j. czeski)
RADA NAUKOWA
Prof. dr hab. Stanisław Gałkowski, Akademia Krakowska im. A. Frycza Modrzewskiego
Prof. dr hab. Mieczysław Gogacz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (członek honorowy)
Prof. dr hab. Natalia Loseva, Państwowy Uniwersytet w Doniecku (Ukraina),
obecnie Uniwersytet w Winnicy (Ukraina)
Prof. dr hab. Władysław Misiak, Uniwersytet Warszawski
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. doc. dr hab. Eva Naništová, Trnavska Univerzita (Słowacja)
Ks. prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr hab. Barbara Kiereś, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
s. Dr hab. Maria Loyola Opiela BDNP, prof. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Doc dr hab. Andrej Rajský, prof. Trnavska Univerzita (Słowacja)
Dr hab. Tomasz Rudowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. Akademii Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej
Dr Anna Szudra-Barszcz, Katolicki Uniwersytet Lubelski