Uczelnia menu

Polsko-Niemiecki Instytut Psychoterapii Integralnej (PNIPI)

Założycielami Instytutu jest Fundacja ProVerum oraz Akademie fur Psychotherapie  Pforzheim „AFPP” https://www.afpp.de/ Celem Instytutu jest: wspieranie funkcjonowania osób w relacjach rodzinnych, społecznych, w realizacji funkcji zawodowych, prowadzenie działalności ukierunkowanej na rozwój osobisty, wspieranie czynników chroniących i usuwanie czynników ryzyka w zachowaniu zdrowia psychicznego i duchowego,…

Piknik naukowy 2019

Piknik Naukowy maj 2019

Piknik Naukowy maj 2019

Edukacja muzyczna – studia podyplomowe PPiW r. ak. 2018/2019

projektFunduszyEuropejskich

Projekty z Funduszy Europejskich

Collegium Verum realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie kompleksowej polityki dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin” Celem projektu jest zwiększenie dostępności szkolnictwa wyższego poprzez dostosowanie uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Polega ono na dostosowaniu infrastruktury uczelni do potrzeb...

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Informacje o przetwarzaniu danych Zgodnie z art. 13 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania…

Promocja książki Bożeny Fabiani

Konwersatoria

Galeria

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015